Książka i ja

Czytasz?

Mangowe święta od JPF oraz Waneko

Grudzień 2nd, 2011

Druga część Biblii nazywa się Nowy Testament (NT), a w rzeczywistości jest to zbiór dwudziestu siedmiu książek. N.T. ma pism należących do życia apostolskiego, wybranego przez Kościół i postrzegane jako posiadające taką samą władzę jako świętość i pism żydowskich. Księgi Nowego Testamentu zostały napisany w języku greckim. Składają się one z czterech Ewangelii, Dziejów Apostolskich, listów (lub liter), Pawła (organizowanych zgodnie długości, z wyjątkiem Listu do Hebrajczyków); ogólne listami Jakuba, Piotra, Jana i Judy; i Apokalipsa, zwana także Apokalipsę lub Objawienie Jana. W ciągu trzech wieków po ustanowieniu wieku 1 chrześcijaństwa Ojcowie Kościoła zebrane kont Ewangelii i listów apostołów i umieścić je w Biblii chrześcijańskiej, który stał się znany jako Nowy Testament. Jezus Chrystus jest centralną postacią w Nowym Testamencie.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

> >