Książka i ja

Czytasz?

„Twardy” Jakub Wędrowycz? A jakże!

Październik 18th, 2011

"Kroniki Jakuba Wedrowycza" - twarda okładka 6Gdy wszystkie strony przedstawiły swoje raporty księgowe do siebie, wspólne sprawozdanie rachunkowe, sporządza się z tych informacji w celu ustalenia wyniku przedsięwzięcia. To wspólne oświadczenie jest również znany jako oświadczenie memorandum i jest przygotowany oddzielnie w odpowiednich sprawozdaniach księgowych. To nie są częścią systemu podwójnej księgowości wejścia w konkretnym zestawie ksiąg rachunkowych. Zysk i strata przedsięwzięcia jak wynika z oświadczenia memorandum zostanie podzielony w rachunku między przedsiębiorcami, zgodnie z porozumieniem. Każdy przedsiębiorca zarejestruje swoją część zysków i strat z przedsięwzięcia, określone w oświadczeniu memorandum, w rachunku wspólnego przedsięwzięcia w swoich księgach rachunkowych. Debetowe lub kredytowe saldo na rachunku na tym etapie będzie reprezentować należności przez (jeśli saldo debetowe) lub ze względu na (w przypadku salda kredytowego), z drugiej strony w tym przedsięwzięciu. Od każdego z ewidencji przedsiębiorców tylko tych transakcji, że zawierane w imieniu wspólnego przedsięwzięcia oraz jego części Zysk (strata) na rachunku wspólnego przedsięwzięcia w swoich księgach rachunkowych, więcej szczegółów wizyty www.jointwebventures.com tych kont w oddzielnym Zestawy książek będzie miał taką samą równowagę, ale po przeciwnych stronach. Oznacza to, że przedsiębiorca winien drugi tej kwoty.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

> >